09/12/2019
  Essen

Reclamewerving voor tweejaarlijkse gemeentegids

De gemeente werkt op dit ogenblik aan een nieuwe uitgave van de gemeentegids. Daarvoor werkt het samen met de firma Publi-touch (Inforegio), die de reclamewerving doet voor de gids.

De tweejaarlijkse gemeentegids bestaat uit een deel informatie aangeleverd door het gemeentebestuur en een deel advertenties. Zo kan de gemeente gratis een gids bezorgen aan elke Essenaar. De advertenties zijn voor rekening van Publi-touch. De uitgever zorgt eveneens voor de opmaak, de druk en de verspreiding van de gids.

Opgelet voor malafide bedrijven

In heel wat gemeenten zijn er malafide bedrijven actief in het verkopen van zogenaamde advertentieruimte. Als je als onderneming, handelaar of zelfstandige wordt aangesproken om een advertentieruimte te kopen, vraag dan zeker naar de brief van het gemeentebestuur (zie https://www.essen.be/download.ashx?id=17003) waarin staat dat wij samenwerken met Publi-touch. De reclamewerving gebeurt door Serge Puls, commercieel afgevaardigde (0476 44 14 10 of [email protected]).

zoekertjes - nieuw - tweedehands - acties - promoties - evenementen - nieuws - auto - immo - jobs - vacatures - adverteren - reclame - informatie - openingsuren